© 2019 Borbotech BV
Technisch Bulletin 80

Welkom

Dit Technisch Bulletin 80 geeft eisen aan voor het beheer en onderhoud van een sprinklerinstallatie en sproeiinstallatie, inclusief (indien van toepassing) een bijbehorende schuimbijmenginstallatie. 

Inwendig leidingonderzoek

Het inwendig onderzoek van de sprinklerinstallatie heeft als doel, vast te stellen of het correct functioneren van de sprinklerinstallatie op dit moment of in de nabije toekomst bedreigd wordt door (gedeeltelijke) verstopping van leidingen en/of sprinklers. Het gaat om het verkrijgen van een zo representatief mogelijk beeld van de gehele installatie. Door steekproefsgewijs te onderzoeken met een video- endoscopisch, kan op eenvoudige wijze, vele meters van een leiding onderzocht worden en geeft dit een representatief beeld, hoe de gehele installatie eruit kan zien. Het geeft een goede indicatie, of leidingen verstopt zijn of in meer of mindere mate aangetast zijn door corrosie.

Uw sprinklerinstallatie is bijna 15 jaar oud

In het jaar dat uw sprinklerinstallatie 15 jaar oud is, moet er een inwendig leiding- onderzoek plaats vinden. Dit geldt voor elke sectie!

Wat moet er minimaal bekeken worden?

1 Bij een alarmklep en / of terugslagklep

2 In een hoofdleiding

3 In een verdeelleiding

4 In een sprinklerleiding

5 Dead end leidingen

6 Een 5-tal sprinklerkopjes uitnemen en visueel inspecteren

Afhankelijk van de locatie en de tijd, kan het ook raadzaam zijn om ook andere leidingdelen te inspecteren. Denk bijvoorbeeld aan, hoogste punten ivm luchtinsluiting, leidingen die langdurig blootgesteld worden aan hogere temperaturen, locaties waar lekkage heeft plaats gevonden.

Leidingonderzoek uitgevoerd

en nu?

De bevindingen uit het onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapportage met foto’s en omschrijvingen en moeten een conclusie bevatten over de aannemelijkheid van het correct functioneren van de installatie.
Vanaf 1 augustus 2019 is het verplicht om deze versie te volgen. Sprinklerinstallaties welke dan 15 jaar of ouder zijn, moeten voor 1 augustus 2021 een inwendig leidingonderzoek hebben gehad.
Inwendig leidingonderzoek van sprinklerinstallaties

Mogelijke vervolgstappen na een leidingonderzoek

Materiaalonderzoek om degradatie van het materiaal en de restlevensduur te bepalen

Spoelen van leidingen

Reinigen van leidingen

Vervanging van leidingen

Preventieve maatregelen nemen om nieuwe corrosie te voorkomen, dmv bijvoorbeeld

waterbehandeling, additief, stikstof, ontluchting van systemen

Monitoren van corrosie in leidingen, zodat vroegtijdig eventuele nieuwe corrosie wordt opgemerkt

Periodiek leidingen inwendig onderzoeken volgens de norm

BECAUSE IT ALL HAPPENS ON THE INSIDE

Borbotech is onafhankelijk en helpt u graag met

leidingonderzoek en adviezen

                               Tel: 0546-843059

© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem 2014
Vue Panoramique

Welkom

Dit Technisch Bulletin 80 geeft eisen aan voor het beheer en onderhoud van een sprinklerinstallatie en sproeiinstallatie, inclusief (indien van toepassing) een bijbehorende schuimbijmenginstallatie. 

Inwendig

leidingonderzoek

Het inwendig onderzoek van de sprinklerinstallatie heeft als doel, vast te stellen of het correct functioneren van de sprinklerinstallatie op dit moment of in de nabije toekomst bedreigd wordt door (gedeeltelijke) verstopping van leidingen en/of sprinklers. Het gaat om het verkrijgen van een zo representatief mogelijk beeld van de gehele installatie. Door steekproefsgewijs te onderzoeken met een video-endoscopisch, kan op eenvoudige wijze, vele meters van een leiding onderzocht worden en geeft dit een representatief beeld, hoe de gehele installatie eruit kan zien. Het geeft een goede indicatie, of leidingen verstopt zijn of in meer of mindere mate aangetast zijn door corrosie.

Uw

sprinklerinstal

latie is bijna 15

jaar oud

In het jaar dat uw sprinklerinstallatie 15 jaar oud is, moet er een inwendig leiding- onderzoek plaats vinden. Dit geldt voor elke sectie!

Wat moet er

minimaal

bekeken

worden?

1 Bij een alarmklep en /

of terugslagklep

2 In een hoofdleiding

3 In een verdeelleiding

4 In een sprinklerleiding

5 Dead end leidingen

6 Een 5-tal

sprinklerkopjes

uitnemen en visueel

inspecteren

Afhankelijk van de locatie en de tijd, kan het ook raadzaam zijn om ook andere leidingdelen te inspecteren. Denk bijvoorbeeld aan, hoogste punten ivm luchtinsluiting, leidingen die langdurig blootgesteld worden aan hogere temperaturen, locaties waar lekkage heeft plaats gevonden.

Leidingonderz

oek uitgevoerd

en nu?

De bevindingen uit het onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapportage met foto’s en omschrijvingen en moeten een conclusie bevatten over de aannemelijkheid van het correct functioneren van de installatie.
Vanaf 1 augustus 2019 is het verplicht om deze versie te volgen. Sprinklerinstallaties welke dan 15 jaar of ouder zijn, moeten voor 1 augustus 2021 een inwendig leidingonderzoek hebben gehad.
Quis in dolor exercitation culpa qui culpa enim sit
Tel: 0546-843059

Welkom

Dit Technisch Bulletin 80 geeft eisen aan voor het beheer en onderhoud van een sprinklerinstallatie en sproeiinstallatie, inclusief (indien van toepassing) een bijbehorende schuimbijmenginstallatie. 

Inwendig leidingonderzoek

Het inwendig onderzoek van de sprinklerinstallatie heeft als doel, vast te stellen of het correct functioneren van de sprinklerinstallatie op dit moment of in de nabije toekomst bedreigd wordt door (gedeeltelijke) verstopping van leidingen en/of sprinklers. Het gaat om het verkrijgen van een zo representatief mogelijk beeld van de gehele installatie. Door steekproefsgewijs te onderzoeken met een video- endoscopisch, kan op eenvoudige wijze, vele meters van een leiding onderzocht worden en geeft dit een representatief beeld, hoe de gehele installatie eruit kan zien. Het geeft een goede indicatie, of leidingen verstopt zijn of in meer of mindere mate aangetast zijn door corrosie.

Uw sprinklerinstallatie is bijna 15

jaar oud

In het jaar dat uw sprinklerinstallatie 15 jaar oud is, moet er een inwendig leiding-onderzoek plaats vinden. Dit geldt voor elke sectie!

Wat moet er minimaal bekeken

worden?

1 Bij een alarmklep en / of terugslagklep

2 In een hoofdleiding

3 In een verdeelleiding

4 In een sprinklerleiding

5 Dead end leidingen

6 Een 5-tal sprinklerkopjes uitnemen en visueel

inspecteren

Afhankelijk van de locatie en de tijd, kan het ook raadzaam zijn om ook andere leidingdelen te inspecteren. Denk bijvoorbeeld aan, hoogste punten ivm luchtinsluiting, leidingen die langdurig blootgesteld worden aan hogere temperaturen, locaties waar lekkage heeft plaats gevonden.

Leidingonderzoek uitgevoerd

en nu?

De bevindingen uit het onderzoek moeten worden vastgelegd in een rapportage met foto’s en omschrijvingen en moeten een conclusie bevatten over de aannemelijkheid van het correct functioneren van de installatie.
Vanaf 1 augustus 2019 is het verplicht om deze versie te volgen. Sprinklerinstallaties welke dan 15 jaar of ouder zijn, moeten voor 1 augustus 2021 een inwendig leidingonderzoek hebben gehad.
BECAUSE IT ALL HAPPENS ON THE INSIDE
© 2019 Borbotech BV

Mogelijke vervolgstappen na een leidingonderzoek

Materiaalonderzoek om degradatie van het materiaal en

de restlevensduur te bepalen

Spoelen van leidingen

Reinigen van leidingen

Vervanging van leidingen

Preventieve maatregelen nemen om nieuwe corrosie te

voorkomen, dmv bijvoorbeeld waterbehandeling,

additief, stikstof, ontluchting van systemen

Monitoren van corrosie in leidingen, zodat vroegtijdig

eventuele nieuwe corrosie wordt opgemerkt

Periodiek leidingen inwendig onderzoeken volgens de

norm

Borbotech is onafhankelijk en helpt u graag met

leidingonderzoek en adviezen

© 2019 Borbotech BV
Technisch Bulletin 80 Inwendig leidingonderzoek van sprinklerinstallaties